II.3: 1 000 000 rokov alebo okrúhle výročia

Keď som bol malý pionier, tak sa mi zdalo, že život v socialistickej vlasti je iba samá oslava. Každý rok bolo nejaké okrúhle výročie. Roky končiace na 0 a 5 boli určené na oslavu okrúhleho výročia víťazstva na fašizmom. V rokoch končiacich na 1 alebo 6 si pracujúci ľud pripomínal okrúhle výročie založenia KSČ. Roky 2 a 7 sa otriasali oslavami výstrelov z Auróry. Okrúhlym výročiam vzniku Československej Republiky a Dňa znárodnenia boli venované roky 3 a 8. Slovenské národné povstanie malo zase rezervované roky 4 a 9.

A tak to šlo dokola. Robotnícka trieda, drobní roľníci a pracujúca inteligencia s úsmevom kráčali od okrúhleho výročia k okrúhlemu výročiu na ceste budovania socializmu a komunizmu. Iba kulaci a prisluhovači západu škrípali zubami (:-).

Keď som skončil elektrofakultu, automatizácia, regulácia, optimalizácia a samočinné počítače sa stali neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Začal som rozmýšľať v dvojkovej sústave. Všetko okolo seba som videl očami jednotiek a núl. „Okrúhlymi číslami“ v dvojkovej sústave sa pre mňa stali čísla 1, 10, 100, 1000, 10000 – čo by normálny človek zapísal ako 1, 2, 4, 8, 16.

Keď sa nám narodila prvá dcéra a dovŕšila prvý rok svojho života, rozhodol som sa optimalizovať počet sviečok, ktoré bude treba na jej narodeninové torty v nasledujúcich 15 rokoch. A tak som bol pyšný na tortu so 4 sviečkami, pod ktorými boli čísla 1, 2, 4 a 8, pričom horela iba sviečka s číslom 1. Našej dcérke sa to páčilo, naši hostia však potajomky krútili hlavami a rozmýšľali, za koho sa to tá moja žena vydala.

Tento rok, spolu s mojimi roztratenými spolužiakmi z katedry samočinných počítačov, oslavujeme naše, v dvojkovej sústave posledné, okrúhle, životné jubileum, 1 000 000 rokov (64). Čas plynie. Mnohé výročia z pionierskych čias zapadli prachom. Súčasná mladá generácia si vytvára svoje vlastné okrúhle výročia.

Sú však udalosti, ktoré nestrácajú na význame a ich výročia si zasluhujú našu vďačnú spomienku aj po 1146 rokoch, bez ohľadu na to, či sú „okrúhle“ a či nie. Áno, vďačne si spomíname na príchod solúnskych bratov Konštantína a Metoda na naše územie. Ďakujeme im za vieru, za písmo, za preklad biblie, za kultúru, za poznanie, ktoré priniesli našim predkom a ktorými ovplyvnili ich život, život okolitých slovanských národov, ale aj chod celoeurópskych dejín. Vďaka.

Jožo Starosta

Attachment Size
1.maj_.jpg 56.33 KB
IMG_1286.JPG 959.67 KB
Saska.1.rok_.png 273.27 KB