1964 - 08 (August) - 2. augusta sme mali XVI. Slovenský Deň

Milí priatelia, Slovenské Spolky v New Westminster, BC,
• Kanadský Slovenský Podporný Spolok č.3,
• Kanadská Slovenská Liga č. 47,
• I. Katolícka Slovenská Jednota Ženská č. 541,
• I. Katolícka Slovenská Jednota Mužská č. 846
usporiadajú dňa 2. augusta 1964 v nedeľu na farme Mr. Mrs. St. Ondzik, 11795 – 90 Ave. North Surrey, XVI. Slovenský Deň, na ktorý Vás, Vašu rodinu, priateľov a známych veľmi srdečne povolávajú.

Program

11:00 Sv. Omša v kostole na Sapperton, s priliehavou kázňou nášho hosťa Rev. Dragoša z Alvinston, Ont.

2:00 Príchod na miesto Slovenského Dňa na Pacifiku

3:00 Otvorenie Slovenského Dňa, hymny, reči, básne, tance, spevy, slovenská reč: Rev. Dragoš, P.P., anglická reč: Mr. E.Starrick

4:30 Národná veselica s hudbou

Chutné jedlá, občerstvenie čakajú na Vás. Príďte s radosťou obnoviť svoje národné povedomie, lásku k svojeti, pookriať na tele i na duši. Príďte v národných krojoch a cíťte sa ako doma.

Keby nedajbože pršalo, Slovenský Deň bude v nasledujúcu nedeľu 9. Augusta 1964 na tom istom mieste.

Poriadatelia