1. Slovenská Katolícka Jednota

Titlesort icon All terms
1889, 1898, 1903, 1935, 1944, 1952, 1960 Slovenské začiatky v Britskej Kolumbii (Mária Vrabčeková) - Slovo z BC Ano, Nezávislý slovenský podporný spolok – NSPS. (pozri vyššie), Kanadská Slovenská Liga, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, 1. Slovenská Katolícka Jednota, Organizácie a spolky
1889-1960 Slovenské začiatky v Britskej Kolumbii Britská Kolumbia, Číslo 01, Divadlo, Nezávislý slovenský podporný spolok – NSPS. (pozri vyššie), Kanadská Slovenská Liga, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, 1. Slovenská Katolícka Jednota, Útržky z histórie
1928, 1950, 1960 - Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri (Mária Vrabčeková) - zo Slova z BC 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Divadlo, 1969-1976 Fr. John Zabka, SJ, Farská knižnica, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, 1. Slovenská Katolícka Jednota, Slovenská farnosť v New Westminster, Slovenská škola
1964 - 08 (August) - 2. augusta sme mali XVI. Slovenský Deň Číslo 08, Vancouver a okolie, Nezávislý slovenský podporný spolok – NSPS. (pozri vyššie), Kanadská Slovenská Liga, Pikniky, 1. Slovenská Katolícka Jednota, Národné, kultúrne, spoločenské podujatia, Útržky z histórie
1964 - 08 (August) - 9. augusta farský bulletin oznamuje (Dragoš, Kolarčík, Sprušanský) CWL, Vancouver a okolie, Kanadská Slovenská Liga, 1. Slovenská Katolícka Jednota, Útržky z histórie
1971 - oslavy Dňa Kanady 1. Slovenská Katolícka Jednota, Slovenská škola, Národné, kultúrne, spoločenské podujatia, História v obrázkoch