Niečo o živote Slovákov a o Vianociach v New Westminsteri

Slováci v Britskej Kolumbii žijú už vyše 100 rokov. Najstaršia slovenská komunita sa usadila v baníckom mestečku Ladysmith na ostrove Vancouver v roku 1889. Od začiatku 20. storočia sa Slováci začali usadzovať aj na iných miestach Britskej Kolumbie. Pracovali predovšetkým pri ťažbe dreva, na pílach, stavbách, v železiarskom priemysle a veľká časť z nich pracovala v poľnohospodárstve ako farmári. Svoje osady zakladali poväčšine na pobreží Tichého oceánu v mestečkách Vancouver, New Westminster, Burnaby, Port Moody, Surrey, Richmond, Queensboro, ktoré sú v súčasnosti časti “Veľkého Vancouveru”.

Žijem v kanadskej provincii Britská Kolumbia vyše 25 rokov. Patrím do slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster v Britskej Kolumbii. Sme najzápadnejšou slovenskou farnosťou na oboch amerických kontinentoch, ďaleko od Toronta, ďaleko od Montrealu, ďaleko od provincie Ontário, kde je asi najväčšia koncetrácia slovenských emigrantov.

Slovenská komunita v meste New Westminster sa začala formovať v dvadsiatych rokoch 20. stor. V roku 1928 tu žilo okolo 300 slovenských prisťahovalcov. Práve tu vznikla pred viac ako 50 rokmi slovenská osada – farnosť sv. Cyrila a Metoda. Miestni Slováci si pod vedením Otca Viliama Lacku, SJ kupili malý kostolík. S kostolom bola zakúpená aj hala, kde sa hrávali divadlá, oslavovali národné sviatky, konali svätomikulášske nádielky pre deti, svadby, krstiny a zábavy. Novovzniknutá farnosť sa postupom času stala základňou misionárskej činnosti slovenských jezuitov v Britskej Kolumbii a priľahlých oblastí západnej Kanady a tiež aj strediskom spoločenského a národnokultúrneho života tamojších Slovákov.

V súčasnosti, popri duchovných, národných, kultúrnych a spoločenských aktivitách, ktoré sa dejú vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri, krajanský život prebieha aj v iných krajanských komunitách. Viacerí krajania sú aktívnymi členmi Českého a Slovenského Združenia vo Vancouveri, ktoré organizuje rodinné, spoločenské a športové podujatia. Mnohí rodáci sú aktívni v Slovenskom poľovníckom klube sv. Huberta, spolupracujú pri nácviku divadelných hier divadla “Za Rohem” alebo sú členmi hudobnej skupiny Bohemian Express.

Viaceré podujatia organizujú tiež aktívni jednotlivci, ktorí svoj čas a veľakrát i peniaze obetujú pre spoločné dobro. Z ich aktivít treba spomenúť Vianočné večere a koncerty (Dr. Viktor Neumann), stretnutia a diskotéky (Marika Kovalčíková), časopis Slovak Heritage Live (Vladimir Linder) a časopis Slovo z Britskej Kolumbie (Jozef Starosta).

Celoročné aktivity slovenských usadlíkov vo Vancouveri a v okolí vrcholia v jesennom a zimnom období. Vtedy obyčajne býva Katarínska poľovnícka zábava, výročná slovenská vianočná večera, predvianočné predaje ručných prác, Milulášske večierky, Halloween-ska zábava skupiny Bohemian Express, koncerty pozvaných hudobných umelcov z Českej alebo zo Slovenskej Republiky, a tiež predstavenia divadla “Za Rohem”.

Tento rok nebol výnimkou. Svätý Mikuláš zavítal do farnosti sv. Cyrila a Metoda, pán dr. Viktor Neumann zorganizoval koncert Ivana Ženatého a Slovenskú vianočnú večeru, na koncerte Ivana Ženatého vystúpil aj spevácky sbor "The Great Moravia Choir” pod vedením operného speváka Pavla Šimončiča, Otec Libor z Ontária odslúžil pre českých veriacich sv. omšu v ich rodnom jazyku, pani Berta a Gabriela spolu s inými gazdinkami pripravili „Craft and Bake sale” v New Westminster, divadlo “Za Rohem” uviedlo hru Skrotenie zlej ženy, Bohemian Express hral na “Halloween Party”, České a Slovenské Združenie pozvalo svojich priaznivcov na “Pre-Christmas Bazaar”, novozaložený folklórny súbor Slávik usporiadal Školu zdobenia medovníčkov a Školu ľudového tanca, slovenský veľvyslanec v Kanade Milan Kollar v sprievode honorárneho konzula Stanislava Lisiaka mal stretnutia so slovenskými usadlíkmi v New Westminsteri a v reštaurácii Danube a slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminster mala opätovne veľkú česť zorganizovať spirituálny seminár "Set Free" pre celú Vancouverskú Arcidiocézu.

Skutočným vyvrcholením vianočného obdobia je bezpochyby slávenie Vianočných sviatkov vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster. Útulný kostolík býva spravidla naplnený do posledného miesta hlavne počas polnočnej sv. Omše, kedy všetci zúčastnení pod vedením speváckeho sboru s nadšením spievajú vianočné koliedy. Návštevník zo Slovenska by asi ani nezbada, že sa tento spev slovenských vianočných kolied neozýva niekde na strednom Slovensku, ale kdesi na západnom pobreží Severnej Ameriky, kde pri Tichom Oceáne žijú Slováci čulým krajanským životom. Pozývame vás všetkých na polnočnú sv. omšu 24. Decembra o 24. Hodine. Polhodinu pred polnočnou omšou budeme spoločne spievať vianočné koledy. Prídite.

Ak vás zaujíma život Slovákov v Britskej Kolumbii, môžete si o nás prečítať viac na stránkach časopisu Slovo z Britskej Kolumbie. Nájdete nás tiež na Facebook a/alebo

Jozef Starosta


Vývesná tabuľa pred kostolom slovenského kostola sv. Cyrila a Metoda v New WestminsterPredvianočný predaj ručných prác a vianočných koláčov v spoločenskej hale farského kostolaSlovenský poľovnícky spolok sv. Huberta poriada takmer každý rok predvianočnú Katarínsku zábavuSlovenská vianočná večera, ktorú každoročne už od r.1992 organizuje dr. Neumann, bola v reprezentačných priestoroch golfového klubu.Slovenský kňaz, Otec Juraj Kopanický, ktorý je medzi nami už desiaty rok, nesie spiace dieťa do jasličiek pred oltárom počas polnočnej vianočnej sv. Omše.“Zivy” Betlehem pocas Vianocnej sv. Omse v Slovenskom kostole sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, Britska Kolumbia, Kanada