Stredná i staršia generácia pri počítači

Kto je u počitača ?

Stredná a či staršia generácia ?
Monitor je jednoznačne staršia generácia !