Z rodinného archívu rodiny Káčerovej

Pani Melanka Káčerová z Pitt Meadows sa s nami podelila s fotografiami, ktoré našla v rodinnom archíve. Sú to poväčšinou fotografie, ktoré sa viažu k udalostiam z 50. a 60. rokov minulého storočia zo života farského spoločenstva sv. Cyrila a Metoda v New Westminster.

Srdečne pani Melanke ďakujeme.

Máte aj Vy fotografie, výstržky z novín alebo iné historické dokumenty, ktoré by zaujali našich návštevníkov alebo čitateľov Slova z Britskej Kolumbie?

Zapožičajte nám ich.