Ako zakúsiť Slovensko v Port Moody?

Slovenský jezuita, Fr. Ján Sprušanský, býval v Port Moody začiatkom 50-tych rokov minulého storočia. Pracoval medzi miestnymi Slovákmi. O svojej práci píše takto: „Slováci sú hodne roztratení po týchto veľkých mestách (Vancouver, New Westminster) ... trochu viac jednotnosti by im nezaškodilo ... s pomocou Božou sa mi zaiste podarí niečo vykonať ... začiatky sú všade ťažké a Slovákov je tu dosť, nuž aj nádejí ...

Prečo o tom píšem? Port Moody bolo to malé mestečko, založené v r.1913, s piatimi obchodmi so zmiešaným tovarom a jedným policajtom. Po takmer 60 rokoch od písomného záznamu Fr. Sprušanského sa nielen Port Moody stalo moderným predmestím Vancouveru, ale aj vyše 200 Slovákov spolu s inými kanadskými spoluobčanmi mali možnosť zažiť niečo nezvyčajné. V Port Moody zaznel Starosloviensky Otče Náš v prednese severo-vancouverského speváckeho zboru Great Moravia a folklórna skupina Slávik predviedla ako vyzerala typická slovenská svadba. Ale pekne poporiadku ...

Mesto Port Moody organizuje každý rok dvojtýždňový Umelecký festival. Vystupujú na ňom rôzni umelci a umelecké skupiny z celej Kanady. Jeden večer festivalu býva venovaný jednému národu, príslušníci ktorého tvoria mozaiku mnohonárodnosti Kanady. Súhrou šťastných okolností bolo to miestni Slováci, ktorí mali 21.septembra 2012 možnosť ukázať niekoľko skvostov z pokladnice svojej histórie, z hudobného a tanečného dedičstva, ale aj zo súčasného života.

Návštevníkov včera vítala vkusne vyzdobená vstupná hala mestskej radnice. Atmosféra, ktorá tam vládla, sľubovala, že názov večernej oslavy, „Zakúste Slovensko“ sa stane skutočnosťou.Divadelnú sálu s kapacitou 220 miest zaplnili Slováci z okolia Vancouveru, ich priatelia a známi, spolu s viacerými členmi konzulátov iných krajín, ktorých na podujatie pozval honorárny konzul SR vo Vancouveri p. Stanislav Lišiak.

Večerom nás sprevádzala Lucia Bardos.

Jane Matthews, „Executive Director of the Port Moody Arts Centre“, privítala všetkých prítomných v mene „Port Moody Arts Society“. Dozvedeli sme sa, že tohoročný „Festival of Arts“ je už pätnástym festivalom, ktoré mesto Port Moody organizuje.

Patronát nad večerom „Zakúste Slovensko“ (Experiencie Slovakia) mal honorárny konzulát SR vo Vancouveri. Naša konferenciérka, Lucia, odovzdala mikrofón p.Stanislavovi Lišiakovi, honorárnemu konzulovi, ktorý vo svojom príhovore poďakoval všetkým prítomným za prijatie pozvania na túto oslavu 20.výročia Slovenskej Ústavy. Menovite privítal členov diplomatického zboru z Kostariky, Nemecka, Japonska, Malajzie, Poľska, Equadoru a Pakistanu.

Vo svojom prejave p.Lišiak poukázal na úspechy, ktoré Slovensko dosiahlo v posledných 20 rokoch svojho vývoja, vyzdvihol dobré vzťahy medzi Kanadou a Slovenskom a poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí venovali svoj voľný čas príprave tohto večera a pričinili sa tak o šírenie dobrého mena Slovenska.

Prečítajte si prejav p.konzula v plnom znení.

A potom to začalo. Najskôr sme si pozreli krátky film o živých i neživých krásach Slovenska pod názvom „Slovensko, malá veľká krajina“.

Nasledovalo vystúpenie speváckeho zboru Great Moravia, ktorý vznikol pred dvomi rokmi. Za ten čas však už mal niekoľko úspešných vystúpení. Speváci zboru Great Moravia pod vedením pána Pavla Šimončiča zaspievali Starosloviensky Otče náš, dve ľudovky, Zahučali hory a Prší, prší a Suchoňovú hymnickú pieseň Aká si mi krásna.Pozrite a vypočujte si vystúpenie spevácneko zboru Great Moravia.

Po srdečnom, oceňujúcom potlesku nám naša „Master of Ceremony“, Lucia, predstavila folklórny súbor Slávik. Anglicky hovoriacemu obecenstvu vysvetlila čo je to „slávik“, aký má tento vtáčik ľúbozvučný hlas a ako sa spev slovenských ľudových piesní podobá spevu slávikov. Členovia súboru nesklamali očakávania obecenstva a svojím spevom a tancom a ukážkami svadobných zvyklostí oživili spomienky prítomných na rodné Slovensko, na ich detstvo a na krásu slovenského folklóru. Veľká vďaka patrí celému súboru, hlavne však pani Renate Francistyovej, umeleckej vedúcej a jednej z tanečníc a speváčiek, za jej čas, ochotu a vytrvalosť pri príprave tohoto vystúpenia.Po dlhotrvajúcom búrlivom potlesku a“klaňačke“ vzala do rúk husle jedna z tanečníc, Mária Demčáková a Slávik začal spievať prídavnú (aspoň tak sa zdalo) ľudovú pieseň. Hoci sa mi nápev zdal povedomý, na slová som sa nepamätal:
Kopala studienku, pozerala do nej,
či je tak hlboká, ako je široká,
skočila by do nej, ej, skočila by do nej...

Zrazu sa z ľudovky vykľula Slovenská Hymna „Nad Tatrou sa blýska“. Ako si to prítomní postupne uvedomili, začali po jednom stávať a druhú slohu, „To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spalo“ spievalo spolu so Slávikom celé hľadisko.Pozrite si video z vystúpenia folklórneho súboru Slávik.

Cez prestávku panovala vo vstupnej hale slávnostná a povznesená nálada. Ľudia sa s úsmevmi zdravili a pochvaľovali si čo doposiaľ videli. So záujmom si začali všímať, čo ich obklopovalo. V jednom krídle haly bola výstava fotografií súčasných fotografistov, v druhom krídle bola zase výstava fotografií z 50-ročnej histórie slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri. Na širokouhlých obrazovkách kontinuálne bežala prezentácia fotografií, dokumentov a historických informácií zo života našich predchodcov – slovenských emigrantov, z ktorých prví začali prichádzať do Britskej Kolumbie pred viac ako 100 rokmi. Prezrite si prezentáciu aj vy.Stánok s tromi ročníkmi časopisu „Slovo z Britskej Kolumbie“, stánok s predmetmi slovenskej umeleckej tvorivosti a ukážky kostýmov a plagátov Teatro Tatro zo Zimnej Olympiády 2010 sa tiež tešili veľkej pozornosti návštevníkov.O pohostenie nebolo núdze. Ponúkali ho členovia súboru Slávik. Najväčší úspech mali oškvarkové pagáčiky a orechové rožky vyrobené v "Strawberry Bakery" .

Viacerí z prítomných využili možnosť nechať sa vyfotografovať spolu s krojovanými tanečníkmi. Niektoré z krojov boli vraj vyšívané pred viac ako 100 rokmi.V druhej polovici večera, ktorá prebehla v uvolnenej atmosfere plnej smiechu, vystúpil slovenský herec, klaun, mím Adrian Ohrádka z divadla „Teater Komika“, ktorý prišiel zo Slovenska špeciálne na tento večer. Jeho vystúpenie „nepotrebovalo slov“ ani preklad do angličtiny. Bolo zrozumitelné veľkým i malým, mladým i starým, Slovákom i ne-Slovákom. Potvrdzovali to výbuchy smiechu, ktoré vyprovokoval Adrián svojím umením míma. Dopomohli mu k tomu aj diváci z hľadiska, ktorých Adrián, voľky-nevoľky „dotiahol „ najavisko, pričom neušetril ani členov diplomatického zboru.Prezrite si video z vystúpenia Adriána Ohrádku.

Vďaka Adriánovi odchádzali diváci s rezonujúcimi bránicami a s úsmevom na tvárach. Odchádzali tiež s čerstvými spomienkami na výstavy, prezentácie, atmosféru slovenskosti, v ušiach im rezonovala hymnická pieseň „Aká si mi krásna“ v podaní súboru Great Moravia, odobierkové piesne a flaškový tanec súboru Slávik. V duši ich hrial dobrý pocit, že názov večera „Zakúste Slovensko“ nezostal iba názvom, ale že odchádzajú domov naozaj so zážitkom skutočného kúska Slovenska.

Poďakovať sa treba všetkým tým, ktorí sa pričinili o tento hlboký kultúrny, národný a spoločenský zážitok.

Slovenský večer prebiehal pod rúškom „Festival of the Arts“, ktorý poriadalo mesto Port Moody pod patronátom Slovenského honorárneho konzulátu vo Vancouveri a jeho honorárneho konzula p.Stanislava Lišiaka.

Konferencierkou večera bola slečna Lucia Bardos. Slávnostný príhovor mala Ms. Jane Matthews, „Executive Director of Performing Arts“ a honorárny konzul SR vo Vancouveri p. Stanislav Lišiak.

Spevácky zbor Great Moravia spieval pod vedením svojho vedúceho a dirigenta p.Pavla Šimončiča. Na javisku sa nám predstavili: Dana Cline, Daniela Dzambova, Karolina Chvatalova, Marta Kusova, Beatrice Lukac, Jana Spirkova, Ivana Barnes, Dagmar Frimm, Dita Sofkova, Lenka Urbankova, Johann Krebs, Franz Lefort, Rudolf Maros, Ladislav Chvalkovsky.

Vystúpenie folklórneho súboru Slávik pripravila a viedla jeho zakladateľka p.Renata Francistyová. Toto sú členovia súboru, ktorí spievali, tancovali alebo sa inak podieľali na vystúpení: Dagmar Kuba, Benka Kuba, Marika Kubiny, Slavka Hruška, Janko Hruška, Petra Havlikova, Silvia Kurejova, Majka Demčák, Diana Janek, Renata Francistyova, Roman Francisty.

Fotografie zo súčasnosti poskytli sl. Jelena Sabová a p.Peter Flyn Nižnianský.

Výstavu historických fotografií z 50 rokov farnosti sv. Cyrila a Metoda, televíznu prezentáciu z histórie Slovákov v Britskej Kolumbii a displej troch ročníkov časopisu Slovo z Britskej Kolumbie pripravil p.Jozef Starosta.

Ukážky z umeleckej tvorby poskytli slovenskí umelci p.Ilja Hargaš, Lucia Bardos a p.Fero Lipták, ktorý svoje práce vytvoril vo Vancouveri počas Olympiady 2010.

Stánok so slovenskými výrobkami, knihami, umeleckými predmetmi pripravili a zvedavé otázky návštevníkov odpovedali manželia Ondrášekoví.

Druhú časť programu večera svojím umeleckým výkonom obohatil hosť zo Slovenska, herec, klaun, mím Adrián Ohrádka.

A kto dal všetkých týchto aktérov dohromady? Sl.Marika Kovalčíková stála za celým večerom, ako jeho tvorca, organizátor a koordinátor. Bola však nielen koordinátorom slovenského večera „Zakúste Slovensko“, ale tiež „Event manager“ celého 10-dňového festivalu, v rámci ktorého sa Slovenský večer uskutočnil. Na priloženej fotografii ju vidíme s hosťom zo Slovenska s p. Adriánom Ohrádkom.Nechajme na záver zaznieť dve svedectvá účastníkov večera.

Pán Škoda svoj dojem z večera vyjadril takto: I was completely unaware of the existence of this, apparently vibrant, interesting and so well organized Slovak Community in the Lower Mainland.

Iný návštevník s údivom povedal: “I lived in Slovakia for 7 years and I learned more tonight than I did during my time in the country!”

Oslavu 20.výročia SLovenskej ústavy pozdravila aj Premierka Britskej Kolumbie p. Cristy Clark. Prečítajte si jej pozdravný list.

Ak by slovenský jezuita, Fr. Ján Spručanský, ktorého sme spomenuli v úvode a ktorý žil v Port Moody, mal možnosť zúčasniť sa večera „Experience Slovakia“, určite by mohol konštatovať, že „hoci sú Slováci hodne roztratení po týchto veľkých mestách (Vancouver, New Westminster) ... a hoci trochu viac jednotnosti by im nezaškodilo“, predsa sa vedia z času-načas zjednotiť a ukázať, že si vážia svoje korene, že nezabúdajú na svoju kolísku, na Slovensko a že sú hrdí na svoj pôvod.

Text a foto Jozef Starosta


Note: tento príspevok bude uverejnený v 16.čísle časopisu Slovo z Britskej Kolumbie