III.1.01:Tri zlaté jablká

A opäť je tu predvianočný čas, čas adventu, v ktorom sú si ľudia akosi bližšie ako inokedy. V tomto období o čosi viac zaznievajú prosby o poskytnutie finančnej či inej podpory pre rôzne nadácie a organizácie.

Je to aj obdobie, kedy rozmýšľame a naháňame sa za vianočnými darčekmi, ktoré urobia radosť tým, ktorých máme radi. O štedrosti hovorí aj sviatok svätého Mikuláša, ktorého Cirkev zaradila do kalendára na 6. december. Na Slovensku je tento svätec veľmi populárny a tak si pripomeňme, kto bol tento svätý muž.

Mikuláš sa narodil niekedy okolo roku 270 po Kristovi v meste Patara v dnešnom Turecku. Rodičia boli hmotne dobre zabezpečení, avšak obaja skoro zomreli. Mladý Mikuláš zdedil veľký majetok, ale považoval ho za dar, ktorého je správcom a podľa toho aj s ním naložil. Hoci bol bohatý, vnútorne zostal slobodný a pomáhal, ako sa dalo. Rozdával almužny, podporoval hladujúcich, vykupoval väzňov. Symbolickým číslom v jeho legendárnom životopise je číslo 3. Jeho najznámejší príbeh obdarovania bolo veno pre tri chudobné dcéry istého šľachtica, ktorým ich vytrhol z mravnej skazy. V noci hodil zlato zabalené v mešci do okna a odišiel nepoznaný. Avšak čoskoro sa prišlo na to, kto bol tento štedrý darca. Takto mohol otec svoje dcéry čestne vydať. Traja boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť. Preto ho aj cirkevná tradícia zobrazuje s troma zlatými jablkami spolu s knihou Evanjelia, ktoré nielen hlásal, ale aj naplno žil a uskutočňoval vo svojom živote.

Mikuláš sa stal neskôr biskupom a po celý život rozdával milosrdentvo tak, ako to robil Ježiš. Zomrel v pokročilom veku a pochovaný bol v meste Myre v dnešnom Turecku, odkiaľ neskôr preniesli jeho pozostatky do Bari v Taliansku. Z jeho hrobu vyteká vonná látka zvaná myrha, čo vysvetľuje jeho patronát nad voňavkami. Okrem toho bol aj patrónom námorníkov, obchodníkov i lekárnikov.

Neviem, či si aj vy pripravíte do okna vyčistenú čižmu, aby do nej mohol svätý Mikuláš niečo vhodiť, keď bude prechádzať okolo vášho domu. Je to pekný zvyk s kresťanskou symbolikou dávania. Staňme sa aj my na chvíľu Mikulášom a skúsme v tomto čase adventu darovať „tri zlaté jablká“. Možností je veľa. Pozrime sa okolo. Nech tak, ako sa rozžiaria očká našich detí, keď sa ráno 6. decembra rozbehnú k oknu a nájdu tam mikulášsku nádielku, nech podobne naše darované jablká urobia radosť tým, ktorí nám to vrátiť nemôžu.

Mária Eškut