III.1.02: Biblia (prihovor)


5.marca r. 1953 zomrel J.V.Stalin a hneď po ňom, 14.marca, zomrel K.Gottwald. 5.apríla bola Veľká Noc. V marci sme stáli, ako pionierska čestná stráž, pri fiktívnych Stalinových a Gottwaldových truhlách. V apríli sme zase, ako miništranti, stáli bez pohnutia pri Božom Hrobe. V naivnej hlavičke 8-ročného dieťaťa obe služby boli rovnako dôstojné a dôležité.

Koncom apríla sa procesia na požehnanie jarnín idúca z kostola na neďaleké polia „zhodou okolností“ stretla na tej istej ulici z predmájovým lampiónovým sprievodom, ktorý zorganizoval pokrokový riaditeľ základnej školy. Rúčka kríža bola príliš tenká na to, aby sa dalo za ňu schovať pred orlím zrakom triednej učiteľky vedúcej druhú polovicu triedy s lampiónmi v rukách.

V takomto čase moja mama objednala a kúpila jedno z vydaní Starého Zákona, ktoré bolo asi posledným povoleným vydaním Biblie na niekoľko desaťročí. Táto takmer 3-kilová kniha po niekoľko mesiacov bola na čestnom mieste v našom dome. Mama ju však musela schovať do „kasne“ lebo otec vravel, že nám to môže poškodiť. Medzičasom som si stačil prečítať ako 12 izraelských kmeňov po odchode z Egypta obsadzovalo územie Kanaánu, a to množstvo násilia a krvi ma tak vystrašilo, že mi Biblia schovatá v „kasni“ vôbec nechýbala.

Keď som dospel, zdedil som Bibliu a myslel som si, že keď ju umiestnime na viditeľnom mieste medzi knihami v obývačkovej stene, vzdáme jej patričnú úctu. Najčítanejšou časťou bolo „O dobrej a zlej žene“ z 25. a 26. kapitoly knihy Ekleziasticus, ktorou sme sa s priateľmi pri rôznych stretnutiach zabávali na úkor našich manželiek. Hlbšie štúdium biblie však ešte stále čakalo na svoj čas.

Pri jednej návšteve Slovenska som sa rozhodol pridať 3-kilovú knihu do svojho kufra. Nie že by v Kanade bola núdza o Biblie, tých je tu neúrekom. S touto však, ktorú kúpila mama v 50-tych rokoch, sa viazalo množstvo spomienok. Môj vzťah k Biblii sa v posledných rokoch mení. Začínam jej rozumieť. Začína to dávať zmysel. Rád si vypočujem názory iných na Starý a Nový Zákon, či už na seminároch, v literatúre alebo na Internete. Nedávno, pri „surfovaní“ Wikipédie, som našiel niečo, s čím by som sa chcel s vami podeliť.

Na Štedrý deň r.1968 Apollo 8 krúžilo okolo Mesiaca a palubné televízne kamery vysielali zábery „Matičky Zeme“, ktorá bola vzdialená asi 369.600 km. Apollo obletelo Mesiac 10x. Pri jednom oblete kapitán James Lowell poznamenal, že Zem vyzerá ako oáza uprostred obrovského tmavého priestoru. Poslovenčený a skrátený transkript záveru ich televízneho prenosu vyzeral nasledovne.

William Anders: “Začína nám mesačný východ slnka a všetkým obyvateľom Zeme by sme chceli poslať tento pozdrav. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Tu povedal Boh, buď svetlo a bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré i oddelil svetlo od tmy.

Jim Lovell: “A Boh nazval svetlo dňom a tmu nocou. A nastal večer a ráno prvého dňa. Potom Boh povedal, buď obloha a oddeľuj vody od vôd. I urobil Boh oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A Boh nazval oblohu Nebom. A nastal večer a ráno druhého dňa.

Frank Borman: “Potom Boh povedal, vody, ktoré ste pod nebom zhromaždite sa na jedno miesto a ukáž sa súš. A stalo sa tak. A Boh nazval súš Zemou a vody Morom. A Boh videl, že je to dobré. A posádka Apollo 8 vám na záver želá dobrú noc, všetko dobré, radostné Vianoce a nech vás Boh žehná, vás všetkých, ktorí žijete na dobrej “Matičke Zemi”.

Ako mnohí viete alebo tušíte, podstatná časť pozdravu troch kozmonatov krúžiacich okolo Mesiaca súkmeňovcom na Zemi bola prevzatá z Biblie (Gen 1:1-10). Záznam tohoto pozdravu si môžete vypočuť na
---------------------------------

Ja sa pripájam k tomuto pozdravu z pred 41 rokov a všetkým vám, čitateľom Slova z Britskej Kolumbie, či už patríte do tábora zástancov Biblie alebo pochybovačov, či odporcov, prajem veselé, pokojné a požehnané Vianoce a šťastlivý Nový Rok 2010.

Jožo StarostaAttachment Size
Biblia.25.jpg 379.01 KB
Apollo8_Earth2.jpg 46.86 KB
apollo8.jpg 56.87 KB