III.1.19 Teatro Tatro


Návštevníci ZOH 2010 budú môcť obdivovať umenie divadelnej skupiny TEATRO TATRO zo Slovenska. Tento umelecký súbor bude vystupovať počas Kultúrnej Olympiády 2010 a svojim netradičným divadelným umením reprezentovať našu krajinu a obveselovať športovcov i návštevníkov ZOH 2010 vo Vancouveri, na Whistleri a v ďalších okolitých mestách.

Vystúpenia Teatro Tatro budú prebiehať na mobilnej scéne, ktorá nesie tajuplný názov „The Magical Theatrical Vending Machine“ - Zázračný Divadelný Automat. A že sa majú navštevníci ZOH 2010 na čo tešiť sa ukázalo v Nitre, kde malo Teatro Tatro generálku vystúpenia pred tým, než sa Zázračný Divadelný Automat vydal na cestu loďou naprieč Atlantikom. Spokojnosť nitrianskeho pouličného obecenstva je zárukou kvality vystúpení aj v prostredí ďalekého kanadského západu.

Režisérom predstavení je Ondrej Spišiak. Mobilnú scénu a kostýmy navrhol Fero Lipták. Zázračný Divadelný Automat dostal hmotnú podobu pod konštrukčným vedením Petra Kostroňa. Producentkou vystúpení Teatro Tatro počas ZOH 2010 je Marika Kovalčíková, Marika Productions Canada.

Predtým, než ich uvidíme naživo, nám herci Teatro Tatro, Robert Jakab, Martin Hanalka, Lukáš Latinák, Milan Ondrík a Milan Vojtela posielajú svoj pozdrav vo forme olympijských kruhov.

js
Attachment Size
091017_115641_41.jpg 96.88 KB
teatro.tatro_.50.jpg 400.78 KB