1949 - Zoznam sťahovaných zvrškovMedzi písomnosťami, ktoré nám zapožičala pani Mary Beneš, sme našli zaujímavý zažlknutý "Soznam sťahovaných svrškov". Je to unikátna písomnosť z r.1949, ktorá dokumentuje viacero skutočností.

Po prvé, ukazuje to, s čím prišla do Kanady pani Mary Kikta, dlhoročná - už nežijúca - členka farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, so svojou 21 ročnou dcérou Máriou. Obsahuje iba 30 položiek.

Po druhé, dokumentuje to, čo spomína pán Ondrej Miháľ vo svojej knihe "Náboženský život Slovákov v Kanade", menovite, že medzi nemnohými veciami, ktoré si prisťahovalci priniesli do Kanady, nechýbala biblia alebo aspoň modlitebná knižka.

Po tretie, môžeme sa v listine dočítať, kedy ktorá vec bola kúpená, akú mala hodnotu v čase kúpenia (rozpätie 1923-1948) a v čase vystavenia tohoto zoznamu (1949).

Len tak pre zaujímavosť, v zozname môžeme nájsť - perinu (1930-250 Kčs, 1949-350 Kčs) - vlniak (1923-60 Kčs, 1949-500 Kčs) - dámsky kabát (1947-1300 Kčs, 1949-1100 Kčs) - domáci koberec (1948-90 Kčs, 1949-210 Kčs) - 2 modlitebné knižky (1945-60 Kčs, 1949-50 Kčs)

js

Attachment Size
Zoznam.stahovanych.zvrskov.10.crop_.jpg 85.71 KB
Zoznam.stahovanych.zvrskov.10.jpg 167.02 KB