Rôzne emigrantské príbehy

Titlesort icon All terms
1930 - Cesta nádeje za chlebom Britská Kolumbia, Číslo 10, 1969-1976 Fr. John Zabka, SJ, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, 1993-1999 Fr. John Kadlec, SJ, Obrázok z histórie, Prekrásna Britská Kolumbia, Príbehy, Útržky z histórie, Rôzne emigrantské príbehy, Zážitky z potuliek po svete
1938 - Z Juskovej Vole pri Vranove k jazeru Cowichan v Britskej Kolumbii Britská Kolumbia, Číslo 05, Kanada, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Slovensko, Predstavujeme vám, Príbehy, Útržky z histórie, Rôzne emigrantské príbehy
1949 - Zoznam sťahovaných zvrškov Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Obrázok z histórie, Rôzne emigrantské príbehy
1950 - Tragická smrť Juraja Jurču Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Rôzne emigrantské príbehy
1954 - Prvé Vianoce v Kanade 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Číslo 05, Kanada, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie, Činnosť jezuitov v Kanade, Rôzne emigrantské príbehy, Úsmevné historky
1990 - Bystrina pred 20-timi rokmi Britská Kolumbia, Divadlo, Kanada, Vancouver a okolie, Tanečné skupiny, Predstavujeme vám, Útržky z histórie, Rôzne emigrantské príbehy
2008 - Čo skrýva zaprášená krabica - Lipa Cyrilo-Metodejská Britská Kolumbia, Číslo 05, Slovenská farnosť v New Westminster, Útržky z histórie, Rôzne emigrantské príbehy
Môj život emigranta už osem rokov nie je ťažký Číslo 21, Predstavujeme vám, Rôzne emigrantské príbehy
Slovensko súčasťou prikrývky národností Vancouver a okolie, Príbehy, Správy, Udalosti, Rôzne emigrantské príbehy
Spomienka na ocka Britská Kolumbia, Číslo 18, Vancouver a okolie, Predstavujeme vám, Príbehy, Rodinná kronika, Rôzne emigrantské príbehy