Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane

Koľkotrát sme počuli „Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane“? Čo sa nám pri tom vybaví v mysli? Cyrilo-Metodejská tradícia, kresťanstvo, kultúrne dedičstvo, história národa alebo iba otrepané klišé, prázdna „zuniaca nádoba“ a či fráza, za ktorú sa dá všeličo schovávať? Ak sa nám pripomenie jedna z asociácií vymenovaných ako prvých, spoliehame sa iba na „Pána“, aby nám zachoval toto dedičstvo alebo tomu aktívne napomáhame aj my?„Old Glory“, je ručne šitá zástava s rozmermi 3 x 5 metrov, s ktorou kapitán William Driver dvakrát oboplával zemeguľu. Ušila mu ju jeho matka spolu s priateľkami niekedy okolo r. 1812. Pôvodne mala 24 hviezdičiek a 13 červenobielych priečnych pruhov. Naposledy viala r.1862 počas občianskej vojny v Nashville, Tennessee. Je vzorom všetkých následných modifikácií amerických zástav. V r. 1998 bola reštaurovaná. Bolo treba odstrániť a nahradiť 1.7 milióna ručných “štichov”. Americká vláda podporila reštauráciu sumou 18 miliónov dolárov. Bol to príklad veľkodušnej starostlivosti o národné a kultúrne dedičstvo.Drienčany sú malá obec ležiaca neďaleko Rimavskej Soboty. V Drienčanoch 24 rokov pôsobil ako evanjelický kňaz Pavol Dobšinský (1828-1885), spisovateľ, národný buditeľ, zberateľ ľudových povestí, zvykov, povier, porekadiel a rozprávok. Plody jeho literárnej a zberateľskej činnosti sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva. Jeho dielo bolo preložene do 52 svetových jazykov. V Drienčanoch dodnes stojí kostol v ktorom Dobšinský kázal, prihováral sa k ľudu, vlieval mu silu, lásku k rodu, mravnosť a dôveru k večným zákonom. Obec Drienčany, spolu s Maticou Slovenskou vyhlásili celoslovenskú zbierku ma rekonštrukciu fary, ktorá by sa tiež mala stať sídlom “Múzea slovenských rozprávok”, jediného svojho druhu a jedinečného svojím zameraním na Slovensku. Projekt rekonštrukcie a zriadenia “Múzea slovenských rozprávok” si vyžaduje financie vo výške 2.25 milióna SK.
Skupina nadšencov okolo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie a kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminster zbiera historické materialy o živote Slovenských emigrantov v Britskej Kolumbii. Zozbierané materiály plánovali publikovať pri príležitosti 50. výročia založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda v r. 2010. Tento projekt si však vyžadoval veľa úsilia, nadšenia, ale aj finančných prostriedkov. (Hoci je už rok 2015, plánovaný projekt sa dopsiaľ nepodarilo uskutočniť - pozn. autora)

Akou formou môžeš ty prispieť k zachovaniu „Dedičstva Otcov“? Ak máš záujem o projekt “Múzea slovenských rozprávok”, navštív www.driencany.sk. Nájdeš tam informáciu ako pomôcť. Ak sa ti pozdáva publikácia historických materiálov o živote Slovenských emigrantov v BC a máš čím prispieť, prispej. Ak sa ti páči náš časopis „Slovo z Britskej Kolumbie“, staň sa jeho pravidelným odoberateľom ( https://sk-bc.ca/subscribe_slovo) alebo sponzorom (https://sk-bc.ca/donate). Navštív sk-bc.ca/citajteslovo a posúď kvalitu našej práce. Alebo nám jednoducho pošli email na .

Podporte programy a úsilie, ktoré chránia naše národné dedičstvo. Je toho veľa, čo sa môžeme z histórie naučiť, mnoho, čo môžeme zachovať, na čo môžeme byť hrdí, ale tiež čo môžeme napraviť.
Jožo Starosta

Play slots online for real money https://onlineslots.money/