Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane

Koľkotrát sme počuli „Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane“? Čo sa nám pri tom vybaví v mysli? Cyrilo-Metodejská tradícia, kresťanstvo, kultúrne dedičstvo, história národa alebo iba otrepané klišé, prázdna „zuniaca nádoba“ a či fráza, za ktorú sa dá všeličo schovávať? Ak sa nám pripomenie jedna z asociácií vymenovaných ako prvých, spoliehame sa iba na „Pána“, aby nám zachoval toto dedičstvo alebo tomu aktívne napomáhame aj my?„Old Glory“, je ručne šitá zástava s rozmermi 3 x 5 metrov, s ktorou kapitán William Driver dvakrát oboplával zemeguľu. Ušila mu ju jeho matka spolu s priateľkami niekedy okolo r. 1812. Pôvodne mala 24 hviezdičiek a 13 červenobielych priečnych pruhov. Naposledy viala r.1862 počas občianskej vojny v Nashville, Tennessee. Je vzorom všetkých následných modifikácií amerických zástav. V r. 1998 bola reštaurovaná. Bolo treba odstrániť a nahradiť 1.7 milióna ručných “štichov”. Americká vláda podporila reštauráciu sumou 18 miliónov dolárov. Bol to príklad veľkodušnej starostlivosti o národné a kultúrne dedičstvo.Drienčany sú malá obec ležiaca neďaleko Rimavskej Soboty. V Drienčanoch 24 rokov pôsobil ako evanjelický kňaz Pavol Dobšinský (1828-1885), spisovateľ, národný buditeľ, zberateľ ľudových povestí, zvykov, povier, porekadiel a rozprávok. Plody jeho literárnej a zberateľskej činnosti sa stali neodmysliteľnou súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva. Jeho dielo bolo preložene do 52 svetových jazykov. V Drienčanoch dodnes stojí kostol v ktorom Dobšinský kázal, prihováral sa k ľudu, vlieval mu silu, lásku k rodu, mravnosť a dôveru k večným zákonom. Obec Drienčany, spolu s Maticou Slovenskou vyhlásili celoslovenskú zbierku ma rekonštrukciu fary, ktorá by sa tiež mala stať sídlom “Múzea slovenských rozprávok”, jediného svojho druhu a jedinečného svojím zameraním na Slovensku. Projekt rekonštrukcie a zriadenia “Múzea slovenských rozprávok” si vyžaduje financie vo výške 2.25 milióna SK.
Skupina nadšencov okolo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie a kostola sv. Cyrila a Metoda v New Westminster zbiera historické materialy o živote Slovenských emigrantov v Britskej Kolumbii. Zozbierané materiály plánovali publikovať pri príležitosti 50. výročia založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda v r. 2010. Tento projekt si však vyžadoval veľa úsilia, nadšenia, ale aj finančných prostriedkov. (Hoci je už rok 2015, plánovaný projekt sa dopsiaľ nepodarilo uskutočniť - pozn. autora)

Akou formou môžeš ty prispieť k zachovaniu „Dedičstva Otcov“? Ak máš záujem o projekt “Múzea slovenských rozprávok”, navštív www.driencany.sk. Nájdeš tam informáciu ako pomôcť. Ak sa ti pozdáva publikácia historických materiálov o živote Slovenských emigrantov v BC a máš čím prispieť, prispej. Ak sa ti páči náš časopis „Slovo z Britskej Kolumbie“, staň sa jeho pravidelným odoberateľom ( https://sk-bc.ca/subscribe_slovo) alebo sponzorom (https://sk-bc.ca/donate). Navštív sk-bc.ca/citajteslovo a posúď kvalitu našej práce. Alebo nám jednoducho pošli email na .

Podporte programy a úsilie, ktoré chránia naše národné dedičstvo. Je toho veľa, čo sa môžeme z histórie naučiť, mnoho, čo môžeme zachovať, na čo môžeme byť hrdí, ale tiež čo môžeme napraviť.
Jožo Starosta