Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Pod mostom SNP

Most SNP je bratislavskou dominantou, hneď vedľa dominujúceho Dómu sv. Martina. Závisí z ktorej strany sa pozeráte, tá dominanta je väčšia.

Pod mostom je autobusová stanica.

Stoja tam aj autobusy privážajúce návštevníkov Bratislavy priamo z Viedeňského letiska Swechat. Nejeden návštevník si tam utvára prvé dojmy z Bratislavy.

Jedna zo stien autobusovej stanice "Pod mostom SNP" je venovaná pamiatke učastníkov SNP.

Pod fotografiami mužov a žien, ktorí v mladých rokoch svojho života boli partizánmi, môžeme čítať"
Na opačnej strane nástupišťa je iná výzdoba, na ktorej som s istotou prečítal iba Banská Bystrica, Bratislava a 29.8.1944 SNP


Na jednom z nosných pilierov Mosta SNP sa človek, ktorému čítanie slovenského textu nerobí problémy, môže zamyslieť nad otázkou:


A táto otázka sa týka nás všetkých, tých, ktorí sú hrdí na SNP, tých, ktorí hľadia na SNP s ľútosťou, tých, ktorí vravia, že inak to nešlo, aj tých, ktorým SNP nič nehovorí.

SNP patrí do našich dejín.

Slovo na záver: Nie som historik. Mám však radosť, keď informácie o udalostiach SNP, napriek tomu, že boli vyslovené alebo zaznačené účastníkmi stojacimi na opačných stranách povstaleckej barikády, sa viditeľne zhodujú. Tak, ako to bolo v prípade opisu udalostí okolo hroziacej popravy 10 rukojemníkov v decembri 1944 partizánmi bratmi Nábělkovcami a členom Štátnej Rady Slovenskej Republiky Dr. Balkom.
Fotografie som spravil počas návštevy Bratislavy vo februári a v auguste 2015. Okrem prvej, tú som našiel na internete.

Play slots online for real money https://onlineslots.money/