2010 - Historická publikácia - 50 rokov existencie farnosti Sv. Cyrila a Metoda

V tomto roku, v roku 50. výročia založenia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, plánujeme vydať historickú publikáciu o živote Slovákov, ktorí sa podielali na vzniku, udržovaní a zvelaďovaní farnosti a na zachovaní kultúrneho dedičstva na západe Kanady v predvojnových i povojnových rokoch ako aj v súčasnosti.

Publikácia bude venovaná mnohorakým zložkám krajanského života vo Vancouveri a v okolí v uplynulých desaťročiach, začínajúc náboženským životom, cez spolkový život, kultúrny, politický, spoločenský, vzdelávací až po športový a zábavný.Zvláštna pozornosť bude venovaná činnosti slovenských jezuitov, ktorí stáli pri zrode farnosti a ktorí sa aktívne podielali pri udržaní viery otcov a slovenského povedomia počas ich takmer 50-ročného účinkovania (1950-te až 1990-te roky) medzi našimi spolurodákmi. Rovnakej pozornosti sa bude tešiť činnosť mladých kňazov banskobystrickej diecézy, ktori medzi nami pôsobia viac ako 10 rokov.

Samostatné kapitolky chceme venovať slovenským spolkom, ktoré boli aktívne v našej komunite, hlavne 1. Slovenskej Katolickej Jednote, Kanadskej Slovenskej Lige, a tiež slovenskému amatérskému divadlu, slovenskej škole, rôznym speváckym súborom, hudobným skupinám a tiež udalostiam a podujatiam, ktoré udržovali národné povedomie.

Zatiaľ sú to však iba plány. Čo sa z nich podarí uskutočnoť, to ukáže budúcnosť.

Páči sa Vám náš plán? Chcete sponzorovať tento projekt? Chcete pomôcť iným spôsobom? Máte fotografie alebo filmy zo života farnosti, starých Slovákov, zo Spolkového života? Máte rôzne staré dokumenty, ako pasy, domovské listy, pozývacie listy, cestovné lístly – “šíf karty”? Máte obrázky z modlitebných knižiek, ktoré hovoria o narodení a úmrtí Vašich príbuzných? Máte staré farské buletíny, kalendáre, noviny alebo novinové výstrižky, ktoré hovoria o Slovákoch vo Vancouveri? Zapožičajte nám ich. Urobíme z nich kópie a vrátime Vám ich.

Viac informácií o historickej publikácii, o možnostiach pomoci a sponzorovania tohoto projektu môžete získať u správcu fary sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, Rev. Juraja Kopanického () alebo u Jozefa Starostu (, ).

Vopred Vám ďakujeme.

js

St. Cyril & Methodius 50 years

hello: I attended this church for many years and have some photos I would like to donate . My parents (now deceased ) helped start the first Congregation of Greeks in New Westminster with REV. Lacko . Please let me know who I can contact to donate photos.

Melanka ( drake ) Moore

Dear Melanka, contact Jozef

Dear Melanka,

contact Jozef Starosta @

Thank you.

Jožo