Slovensko súčasťou prikrývky národností


Viete, že na svete neexistuje krajina, ktorej obyvateľ by nežil v Kanade? Umelkyňa Esther Bryan by vám o tom vedela rozprávať. Práve v jej mysli sa pred viac ako desiatimi rokmi zrodil projekt s názvom “Quilt Of Belonging” alebo ak si to poslovenčíme “Prikrývka príslušnosti”.

Hlavná aktérka spomenutého projektu, Esther Bryan, rodená Gazdík sa narodila vo Francúzsku americkej matke a slovenskému otcovi, ktorý utiekol pred komunizmom. Obidvaja rodičia pracovali ako misionári. Po desiatich rokoch, Esther a jej početná rodina emigrovala do Kanady.

V roku 1995 sa spolu so svojim otcom rozhodla navštíviť Slovensko, ktorý svoju rodnú krajinu a svojich príbuzných nevidel viac ako 40 rokov. Táto cesta na Esther veľmi hlboko zapôsobila a dojmy z prelomovej životnej skúsenosti vyjadrila v koláži nazvanej “Návrat” (Return). Koláž obsahovala textil, kresby, maľby a literárne formy.

Túžba ľudí vyrozprávať svoje životné príbehy a tiež aj túžba zodpovedať si základné otázky, typu: “Kde je môj domov?” a “Kde patrím?” priviedla pani Esther na brilantný nápad. Rozhodla sa vytvoriť prešívanú prikrývku, ktorá by v jednom celku, a pritom oddelene, zobrazovala všetkých pôvodných obyvateľov Kanady (the First Peoples) ako aj každú inú národnosť žijúcu v Kanade. Avšak hlbším zámerom autorky bolo upozorniť na fakt, že “našou jedinou skutočnou príslušnosťou je byť súčasťou Božej rodiny” a "Quilt Of Belonging” je súčasne pozvaním poznať Boha, podieľať sa a mať svoje miesto v božej rodine.

Projekt začal v jeseni 1998. Imigračné záznamy dosvedčili, že v Kanade žije aspoň jedna osoba každej národnosti sveta. Hľadanie dobrovoľníkov ochotných spolupracovať na tomto projekte a zhotovovanie jednotlivých blokov trvalo viac, než šesť rokov. Výsledkom je 36 metrov dlhá a 3 metre široká prikrývka s 263 blokmi. Toto kolosálne umelecké dielo je vystavené v Kanadskom múzeu civilizácie v Gatineau, Ottawa (www.quiltofbelonging.ca).

Pre nás, Slovákov žijúcich v Kanade je potešujúce, že sme tiež zastúpení na prikrývke príslušnosti v podobe slovenského bloku, ktorý vyhotovila pani Esther Bryan v spolupráci s pani Elenou Mirgovou. Blok zobrazuje početné slovenské regionálne výšivkárske štýly v tradičnej žltej, oranžovej a červenej farbe. Slovenské symboly sú v obsiahnuté v každom rohu výšivky. Holubica symbolizuje pokoj, srdce prehlasuje víťazstvo nad nepriazňou osudu cez lásku k druhým. V hlavnom hornom rohu je emblém so slovenským národným znakom.

No a my, Slováci žijúci vo Vancouveri a okolí a tiež tí, ktorí prišli navštíviť ZOH 2010 vo Vancouveri si mohli pozrieť "naživo" tento unikátny výtvor v Surrey Art Gallery v dňoch 23. januára až 4. apríla 2010.

Mária Vrabčeková