Dotĺklo ďaľšie šľachetné srdceV noci, z 28.februára na 1.marca 2013 dotĺklo srdce Otca Jána Kadleca, SJ.

O. Kadlec bol posledným zo slovenských kňazov – jezuitov, ktorí viedli farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, v Britskej Kolumbii, koncom minulého storočia.

Napriek tomu, že sa farníci najzápadnejšej slovenskej farnosti v Kanade rozlúčili s O. Kadlecom v máji 1999, takmer všetci z tých, čo doposiaľ žijú, si na naňho z láskou spomínajú.

Mnohí z nás, ktorí v priebehu uplynulých 12 rokov navštívili rodné Slovensko, neobišli ani Piešťany, kde O. Kadlec do posledných chvíľ aktívne pôsobil, aby odovzdali O. Kadlecovi pozdravy z Kanady a načerpali inšpiráciu a duchovnú silu do ďaľšieho života.

Pri rozlúčke v r. 1999 speváci farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri spievali:

Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky

Ó buď anjelom čistoty
Ó buď anjelom lásky
Ó buď anjelom svetla
Ó buď anjelom obety
Ó buď anjelom sily
Ó buď anjelom milosti
Ó buď anjelom pokoja
Ó buď anjelom pokory
Ó buď anjelom zbožnosti

Ty si kňaz podľa radu Melchizedechovho naveky


Takého si Vás pamätám, Otec Kadlec.
Jožo Starosta


Otec Ján Kadlec v kruhu svojich súrodencov pri oslave narodenín r.2012Otec Ján Kadlec bol v rokoch 1993-1999 správcom fary a duchovným otcom farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri, Britská Kolumbia. Fotografia je zo slávenia sv. omše v tomto období


odpocinutie vecne daj mu Pane

odpocinutie vecne daj mu Pane