2009 - Stretnutie generácií v New Westminstri

15. novembra 2009 sa zišli vo farskej hale členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster, aby si pripomenuli úsilie a prácu svojich už nežijúcich predchodcov a starých žijúcich farníkov, vďaka ktorým sa môžeme pravidelne stretať na slovenských sv. omšiach v našom útulnom kostolíku a pri rôznych národných, spoločenských, duchovných a kultúrnych stretnutiach vo farskej hale.

Stretnutie, pod vedením Fr. Juraja, pripravili členovia starej i novej farskej rady.Po výdatnom obede, ktorým sa úspešne predstavili mladé gazdinky, si prítomní vypočuli dojímavý príhovor pána Petra Levarského, v ktorom si zaspomínal na rodné Slovensko básňou Andreja Sládkoviča Detvan. Vyzdvihol zásluhy staršej generácie o zachovanie našej národnej identity a tiež poprial veľa pekných pokojných chvíľ generácii služobne i vekovo starších spolurodákov v kruhu našeho farského spoločenstva.

Pán Jozef Starosta oživil spomienky pamätníkov premietaním fotografií z 30-tych až 70-rokov minulého storočia, ktoré dokumentovali národný, náboženský a spoločenský život našich predchodcov v Britskej Kolumbii. Mnohí z prítomných sa spoznali na fotografiach a podelili sa s nami svojimi spomienkami „z prvej ruky“.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, že to bolo vydarené stretnutie, ktoré by bolo užitočné častejšie zopakovať. Na záver padol návrh z pléna, aby sme si spravili skupinovú fotografiu, ktorá môže budúcim generáciam slúžiť ako „historická“. Hoci na fotografii nie sú všetci zúčastnení, tobôž nie všetci farníci, sú na nej zastúpené všetky vekové kategórie našich farníkov, od najmladších po najstarších.

Nebohý Fr. Viliam Lacko SJ, zakladateľ farnosti pred 50 rokmi, by sa určite tešil vidiac, že farnosť sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri aj po polstoročí je živou farnosťou a že počas sv. omše sa kostolom neozýva iba pekný slovenský spev, ale aj plač malých detí.