1960 - Z histórie farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster

V marci 1960, pred 50 rokmi, sa čas napĺňal a založenie Farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminster bolo otázkou asi dvoch mesiacov. Čo sa však nám dnes zdá ako samozrejmosť, to bola iba možnosť s „otvoreným koncom“.

Slovenský misionár Viliam S. Lacko, SJ, napísal Slovákom roztrúseným v okolí Vancouveru ohnivý list, ktorým ich pozval a povzbudil na veľký čin, na založenie farnosti sv. Cyrila a Metoda. Odpoveď našich predchodcov nedala na seba dlho čakať. Zopár týždňov po rozposlaní tohto listu sa smelé plány premenili na skutočnosť.

Pokúsme sa vžiť do situácie našich krajanov spred 50 rokov, ktorí stáli pri založení farnosti a porozmýšľajme, ako by sme my zareagovali na email s takýmto obsahom, ktorý by sa dostal do nášho inboxu. (js)

28. marec 1960

Príjmite úprimný pozdrav od Vášho misionára. Pomaly sa približuje jeden z najväčších sviatkov – Veľká Noc. A to ma naplňuje zvláštnou starostlivosťou, aby som Vám mohol poslúžiť tak, ako si to právom zasluhujete. Modlil som sa, radil, rozmýšľal, a tak som prišiel k plánu, ktorý Vás istotne prekvapí a ktorý Vám predkladám ...

Nedávno som dostal zvláštne vymenovanie z Ríma za misionára Slovákov v Britskej Kolumbii. Najdôstojnejší pán arcibiskup J.E.Wm.M. Duke. to sám žiadal z Večného Mesta a zariadil už aj Slovenskú misiu, ktorou ma poveril. Keď som mu podal referát o Vašej horlivosti v náboženskom živote a svojej činnosti medzi Vami, vtedy mi pán arcibiskup povedal, aby som sa venoval výlučne Vám, potrebám Vašich duší, Vášmu posväteniu.

S jeho dovolením, odobrením, ba vlastne odporúčaním, posielam Vám tento list a návrh, aby som Vás o tom informoval a dozvedel sa Vašu mienku.

Ako viete, drahí v Kristu, patríte do mnohých farností. Nájdu sa však i poniektorí, ktorí ešte nikde nepatria. Ako v minulosti tak aj teraz štedro podporujete svoje farnosti a kňazov, ktorí Vám vysluhujú sviatosti a kážu Slovo Božie vo Vačich kostoloch. Navykli ste si na nich, na priateľov, na farnosť a jej zvyky, potreby. A to je celkom správne a prirodzené. Tak to má byť.

Ale, či ste nemali oddávna túžbu skrytú na dne Vašich sŕdc, aby ste mali kňaza, ktorý by Vám vo Vašej reči kázal Slovo Božie, vysluhoval sviatosti? Či ste nemali vrúcnu túžbu, aby ste mali svoj vlastný samostatný slovenský kostol, ba samostatnú slovenskú farnosť? Či ste nemali túžbu, aby slovenský kňaz ostal stále s Vami, aby ste sa nemuseli obávať kedy odíde a či zasa príde k Vám?

Pred dvomi rokmi som prišiel k Vám. Videl som a skúsil Vašu horlivosť pri mesačných sv. omšiach a sv. Hodinách, pri pristupovaní k sviatostiam. To bola nielen Vaša, ale i moja veľká radosť. Ale viem, ako sa Vás to dotklo, keď sme museli s bohoslužbou čakať alebo ísť do školy alebo znášať zimu, horúčosť, dym alebo dážď. Poniektorých to i právom znechutilo.

Chcel by som Vám dať teraz jedinečnú možnosť a príležitosť. Chcel by som, aby ste mali sv. omšu nie raz za mesiac, ale každú nedeľu a sviatok, ba keď budete chcieť i každý deň. Chcel by som, aby ste mali aj slovenskú kázeň každú nedeľu. Bola by to jedinečná milosť od Pána Boha, či nie?

Mať svoj vlastný kostol, kde by sme numuseli na nikoho čakať, kde by nás nikto nevyrušoval, kde by sme v našom jazyku chválili modlitbou i spevom Boha, modlili sa všetci spolu, tak rástli v milosti a posvätili roky nášho života, čo nás oddeľujú od večnosti, na ktorú sa nám treba radostne chystať ...

Bola by to veľká milosť a privilégium pre Vás, aby ste mohli dať príbytok Pánu Ježišovi medzi Vami ... zapáliť nové Večné Svetlo na znak prítomnosti Pána Ježiša medzi Vami ... zoskupiť sa spoločne okolo nového bohostánku v spoločnej viere, nádeji a láske ...

Ako by to bolo možné?

Kostol na Saperton v New Westminster je voľný a na predaj. Je väčší a krajší a dôstojnejší a veľmi dobre by vyhovel Vašim potrebám a podmienkam. Dohovoril som sa s Rev. DeCoccola a on mi dal k dispozícii ten kostol od 10.apríla do 8.mája 1960. Dočasne zaobstarám všetko do neho, požičiam potrebné veci, a tak Vám dám možnosť, aby ste v tom čase sami skúsili, presvedčili sa, či Vám to bude byhovovať, či budete spokojnejší a či budete za to, aby to neskôr celkom navždy patrilo Vám ...

Prístup busom zo všetkých strán je ľahký. Bus stáva ani nie celý blok od kostola. Pri kostole možno parkovať káry. Tak majú možnosť všetci Slováci z New Westminster, Queensboro, Vancouver, North Surrey ba i z celého okolia prísť na služby Božie.

A preto Vám oznamujem tento program.
Sv. Hodina : v sobotu 2.apríla bude posledný raz na Queensboro o 8.večer
Sv. Omše : Kvetná Nedeľa – 10.apríla o 11.00 na Sapperton. Cez sv. Omšu budú aj pašie
Veľká Noc - 17.apríla tiež o 11.00 na Sapperton

Ďalší program oznámim na Kvetnú Nedeľu a potom i na Veľkú Noc.

Nedajte sa ani nanútiť ani odstrašiť. Príďte všetci i so známymi a sami sa presvedčíte o všetkom. Skúste sami na sebe všetko. Porozprávajte sa medzi sebou, poraďte. Nech Vás vedie Duch Sv. pri tom, lebo ide o väčšiu slávu Božiu a posvätenie Vašich duší. Budúcnosť je vo Vašich rukách. Tak zaistíte pre seba i pre celé okolie, ba celú Britskú Kolumbiu slovenského kňaza. Usilujme sa modliť o to, aby sme jasne poznali, či je to vôľa Božia a podľa toho aj konajte ...

Mať svoj vlastný kostol, všetci patriť k nemu, bez akýchkoľvek ťažkostí zo strany iných, mať slovenskú nedeľnú sv. omšu, kázeň, slovenské nábožné spolky, stáleho slovenského kňaza, slovenský spev v kostole, mať svoj vlastný nehatený náboženský život, národné oslavy, príležitostné programy – všetko okrem tanečných zábav – podporovať svoju vlastnú slovenskú faru-osadu a nijakú inú, to je vôľa pána arcibiskupa, to je príležitosť, ktorá sa Vám naskytuje teraz a hádam nikdy viac ...

Dúfam, že som Vám všetko jasne napísal, predložil. Ďaľší program a oznamy Vám pošlem čím skôr. Teraz sa len modlime o poznanie vôle Božej.

V Kristu oddaný
Attachment Size
Lacko.png 331.53 KB
Logo.JPG 347.44 KB
Scan 5.tif 473.77 KB
Signature.jpg 8.42 KB
Scan 5.jpg 26.68 KB