2012

Titlesort icon All terms
12th Annual Christmas Bake & Craft Sale 2012, Bertha, Britská Kolumbia, Este nie, Gabriela, Kanada, Sts. Cyril and Methodius Parish news, Vancouver a okolie, Obrázok z histórie, Udalosti
Nemáte trvalý pobyt na Slovensku? Žiadajte o zapísanie do osobitného zoznamu voličov. 2012, Slovensko, Udalosti
Prečo voliť? Ako voliť? Kedy voliť? 2012, Slovensko, Udalosti
Zákon o voľbách do Národnej rady SR 2012, Slovensko, Zazitky z cesty na Slovensko
Žiadosť o zapísanie do zoznamu môžete poslať emailom alebo faxom 2012, Slovensko, Udalosti