Vancouver a okolie

Titlesort icon All terms
1939 - September - Slovenskí drevorubači vo Fallers Logging Camp Číslo 08, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie, História v obrázkoch
1940 - Pohreb p. Calko (?) Vancouver a okolie, Útržky z histórie
1949 - Zoznam sťahovaných zvrškov Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Obrázok z histórie, Rôzne emigrantské príbehy
1950 - Tragická smrť Juraja Jurču Vancouver a okolie, Udalosti
1955 - Kanadská Slovenská Liga Číslo 12, Vancouver a okolie, Komunita
1955 - Národná oslava Číslo 12, Vancouver a okolie, Obrázok z histórie
1959 - 05 (Máj) - Súpis Slovákov v New Westminster a v okolí. Číslo 07, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie
1959 - 06 (Jun) - Otec Viliam Lacko SJ píše Slovákom združeným okolo kostola na Queensborough Číslo 08, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Útržky z histórie
1959 - Slovenskí usadlíci v Britskej Kolumbii na Queensborough Číslo 07, Vancouver a okolie, Obdobie pred založením slovenskej farnosti v New Westminster, Udalosti
1960 - 05 (Maj) - Nová farnosť sv. Cyrila a Metoda 1960-1969 Fr. Wiliam Lacko, SJ, Britská Kolumbia, Číslo 11, Vancouver a okolie, Veľká Noc, Slovenská farnosť v New Westminster, Útržky z histórie, Historia kostola - prehlad stavebných úprav, úprav vnútrajšku